Gamma Symbol

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
γΓαβΔΣπΨΩ
HTML Betydning
γ γ
γ
U+3B3
Gamma-symbol (små bokstaver)
Den lille gamma-symbolet brukes ofte i matematikk og fysikk for å representere ulike konstanter og variabler.
Γ Γ
Γ
U+393
Gamma-symbol (store bokstaver)
Den store Gamma brukes ofte som et symbol for Gamma-funksjoner i matematikk, samt i andre vitenskapelige disipliner.

Hva er Gamma-symbolet?

Gamma-symbolet, betegnet som γ (små bokstaver) og Γ (store bokstaver), er det tredje bokstaven i det greske alfabetet. Det brukes mye innenfor ulike vitenskapelige og akademiske felt. Symbolet har røtter i antikk gresk kultur og har flere funksjoner innenfor moderne disipliner.

Original og variasjoner av Gamma-symbolet

Gamma-symbolet har en original form samt flere variasjoner. Her er disse formene, presentert i ren tekst for enkel kopiering og liming:

 • Originale symboler: γ, Γ
 • Små bokstaver, eksponent, eller indeks: , , , ˠ
 • Dobbeltstrekede: ,
 • Matematiske: 𝚪, 𝛄, 𝛤, 𝛾, 𝜞, 𝜸, 𝝘, 𝝲, 𝞒, 𝞬

Anvendelser av Gamma-symbolet i ulike fagfelt

Gamma-symbolet (γ, Γ) har omfattende anvendelser på tvers av flere disipliner:

 • Matematikk: Brukes i kalkulus og analytiske funksjoner, ofte representert som Γ for Gamma-funksjoner.
 • Fysikk: Representerer fotonet, det elementære partikkelen i lys, ofte betegnet som γ.
 • Datafag: Brukes i algoritmer og også i gamma-korreksjon i digital bildebehandling.
 • Ingeniørfag: Brukes vanligvis for å symbolisere spesifikke materialegenskaper eller fasevinkler, vanligvis som γ.
 • Statistikk: Forekommer i fordelinger som gammafordelingen, vanligvis betegnet med γ.
 • Kjemi: Brukes for å symbolisere spesifikke energitilstander eller konformasjoner av molekyler.
 • Biologi: Betegner spesifikke typer proteiner og reseptorer.

Slik skriver du Gamma-symbolet ved hjelp av tastatursnarveier, Alt-koder og LaTeX

 • Windows: Hold nede Alt-tasten og skriv 226 (for små bokstaver) eller 915 (for store bokstaver) på det numeriske tastaturet, og slipp Alt-tasten.
 • Mac: For små bokstaver må du ofte bruke den spesielle tegnemenyen eller kopiere den fra et annet sted. For store bokstaver er det lignende.
 • Linux: Trykk Ctrl + Shift + u, skriv deretter 03b3 (for små bokstaver) eller 0393 (for store bokstaver), og trykk Enter.
 • HTML: For små bokstaver bruk γ og for store bokstaver bruk Γ.
 • LaTeX: For små bokstaver, bruk kommandoen \gamma. For store bokstaver, skriv bare \Gamma.

Symbolbilder

Gamma-symbol (små bokstaver)Gamma-symbol (store bokstaver)