Sigma-symbol

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
Σσςπαβγδ
HTML Betydning
Σ Σ
Σ
U+3A3
Sigma-symbol (store bokstav)
Den store Sigma-symbolen brukes i matematikk for å betegne summen av en serie ledd.
σ σ
σ
U+3C3
Sigma-symbol (liten bokstav)
Den lille sigma-symbolen brukes ofte i matematikk for å representere standardavvik i statistikk og summen av en serie.
ς ς
ς
U+3C2
Sluttsigma
Sluttsigma brukes i gresk skrift som det siste bokstavet i et ord.
∑
∑
U+2211
Summasjonssymbol
Dette symbolet brukes ofte i matematikk for å representere summen av en sekvens av ledd, liknende det store bokstaver Sigma.

Hva er Sigma-symbolet?

Sigma-symbolet, betegnet som σ (liten bokstav), Σ (stor bokstav) og ς (sluttsigma), er en del av det greske alfabetet der det fungerer som det attende bokstaven. Det brukes mye innen matematikk og statistikk, samt i andre vitenskapelige disipliner. Symbolet har sin opprinnelse i antikk gresk kultur og har utviklet seg til å tjene ulike formål i moderne studier.

Opprinnelse og variasjoner av Sigma-symbolet

Sigma-symbolet har en opprinnelig form samt flere variasjoner. Her er disse formene presentert som ren tekst for enkel kopiering og liming:

 • Opprinnelige symboler: σ, Σ, ς
 • Variasjoner: , 𝚺, 𝛔, 𝛓, 𝛴, 𝜎, 𝜍, 𝜮, 𝝈, 𝝇, 𝝨, 𝞂, 𝞁, 𝞢, 𝞼, 𝞻

Anvendelser av Sigma-symbolet innen ulike fagfelt

Sigma-symbolet har ulike anvendelser avhengig av formen. Disse anvendelsene spenner over flere fagområder:

 • Matematikk: Σ brukes primært for å representere summen av en serie ledd. σ brukes ofte for å indikere standardavvik i statistikk.
 • Fysikk: σ brukes for å betegne elektrisk ledningsevne. Σ brukes sjeldnere, men kan forekomme i visse sammenhenger som summeringer.
 • Datafag: Σ kan benyttes i algoritmiske notasjoner og kompleksitetsteori. σ brukes sjeldnere.
 • Ingeniørfag: σ representerer vanligvis spenning i materialer. Σ kan representere summen av krefter eller andre summeringer.
 • Biologi: σ kan bety spesifikke familier av proteiner eller reseptorer. Σ brukes sjeldnere innen biologi.
 • Kjemi: σ brukes ofte for å representere reaksjonshastigheter eller sigma-bindinger i molekyler. Σ brukes sjelden i kjemi.

Hvordan skrive Sigma-symbolet ved hjelp av tastatursnarveier, Alt-koder og LaTeX

 • Windows: Hold nede Alt-tasten og tast inn 228 (for små bokstaven σ), 931 (for store bokstaven Σ), eller 962 (for sluttsigma ς) på det numeriske tastaturet, og slipp Alt-tasten.
 • Mac: For alle typer sigma er det ofte nødvendig å bruke en spesialmeny for tegn eller kopiere dem fra andre steder.
 • Linux: Trykk Ctrl + Shift + u, tast inn 03c3 (for små bokstaven σ), 03a3 (for store bokstaven Σ), eller 03c2 (for sluttsigma ς) og trykk Enter.
 • HTML: For små bokstaven σ, bruk σ; for store bokstaven Σ, bruk Σ; og for sluttsigma ς, bruk ς.
 • LaTeX: For små bokstaven σ, bruk kommandoen \sigma; for store bokstaven Σ, skriv bare \Sigma; og for sluttsigma ς, bruk \varsigma.

Symbolbilder

Sigma-symbol (store bokstav)Sigma-symbol (liten bokstav)SluttsigmaSummasjonssymbol