Alfa-symbol

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
αΑβθλπΣΩ
HTML Betydning
α α
α
U+3B1
Alfasymbol (små bokstaver)
Det lille alfasymbolet brukes vanligvis innenfor ulike vitenskapelige felt som fysikk, ingeniørfag og matematikk for å representere vinkler eller koeffisienter.
Α Α
Α
U+391
Alfasymbol (store bokstaver)
Den store alfaen brukes i ulike sammenhenger, inkludert som den første bokstaven i det greske alfabetet.

Hva er alfasymbolet?

Alfasymbolet, som er representert som α (små bokstaver) og Α (store bokstaver), stammer fra det greske alfabetet der det er den første bokstaven. Etter hvert har det blitt adoptert for spesifikke bruksområder innenfor ulike akademiske og vitenskapelige felt. Symbolets historie har dype røtter i antikkens greske kultur og har utviklet seg til å tjene mange forskjellige roller innenfor moderne disipliner.

Originalen og variasjoner av alfasymbolet

Alfasymbolet har en originalform samt flere variasjoner. Her er disse formene, presentert som ren tekst for enkel kopiering og liming:

 • Originale symboler: α, Α
 • Variasjoner: , , 𝚨, 𝛂, 𝛢, 𝛼, 𝜜, 𝜶, 𝝖, 𝝰, 𝞐, 𝞪

Anvendelser av alfasymbolet innenfor ulike fagområder

Alfasymbolet (α, Α) er allsidig og har stor relevans på tvers av flere fagområder:

 • Matematikk: Brukes til å betegne vinkler eller koeffisienter i ligninger. α brukes ofte.
 • Fysikk: Representerer ulike konstanter, vinkler og andre spesifikke størrelser. Både α og Α kan forekomme, selv om den første ofte er vanligere.
 • Datafag: Brukes ofte til å betegne koeffisienter, vinkler eller spesifikke algoritmer, vanligvis i form av α.
 • Programvareutvikling: Brukes ofte for å indikere en "alfa-versjon" av et programvareprodukt, som er en tidlig utviklingsfase. Her blir "Alpha" vanligvis skrevet for å skille det fra den greske bokstaven.
 • Filosofi: Brukes til å diskutere abstrakte begreper, ofte innenfor logikk eller metafysikk. α brukes sjeldnere, men kan forekomme i formelle logiske ligninger.
 • Lingvistikk: Som den første bokstaven i det greske alfabetet, brukes den ofte i lingvistiske symboler. Α brukes vanligvis når man refererer til selve bokstaven.
 • Ingeniørfag: Brukes ofte til å representere vinkler, koeffisienter eller spesifikke forhold. Både α og Α kan brukes, selv om den første ofte er vanligere.
 • Biologi og medisin: Brukes til å betegne spesifikke former for proteiner eller underenheter i en kompleks struktur, vanligvis i form av α.
 • Finans: Representerer porteføljens meravkastning i forhold til en referanseindeks, ofte skrevet som α.

Slik skriver du alfasymbolet ved hjelp av tastatursnarveier, Alt-koder og LaTeX

 • Windows: Hold nede Alt-tasten og skriv 224 (for små bokstaver) eller 913 (for store bokstaver) på det numeriske tastaturet, og slipp Alt-tasten.
 • Mac: For små bokstaver, trykk Option + j. For store bokstaver er det ofte nødvendig å bruke en spesiell tegnmeny eller kopiere det fra et annet sted.
 • Linux: Trykk Ctrl + Shift + u, skriv deretter 03b1 (for små bokstaver) eller 0391 (for store bokstaver) og trykk Enter.
 • HTML: For små bokstaver bruk α og for store bokstaver bruk Α.
 • LaTeX: For små bokstaver, bruk kommandoen \alpha. For store bokstaver, skriv bare A.

Symbolbilder

Alfasymbol (små bokstaver)Alfasymbol (store bokstaver)