Theta Symbol (Tegn for Theta)

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
θΘαβλπΣΩ
HTML Betydning
θ θ
θ
U+3B8
Theta Symbol (Mellomstore bokstaver)
Det mellomstore theta-symbolet brukes primært innen trigonometri for å representere vinkler.
Θ Θ
Θ
U+398
Theta Symbol (Store bokstaver)
Det store Theta-symbolet brukes i ulike sammenhenger, ofte som et spesialtegn i matematiske og vitenskapelige notasjoner.

Hva er Theta-symbolet?

Theta-symbolet, som er representert som θ (mellomstore bokstaver) og Θ (store bokstaver), er opprinnelig et bokstav i det greske alfabetet. Det brukes mye innen ulike fagområder som matematikk, fysikk og ingeniørvitenskap. Symbolet representerer ofte vinkler i trigonometri, fasevinkler i elektronikk og andre spesialiserte anvendelser.

Opprinnelig og variasjoner av Theta-symbolet

Theta-symbolet har en opprinnelig form samt flere variasjoner for ulike bruksområder. Disse formene er kategorisert og presentert nedenfor i vanlig tekst for enkel kopiering og liming:

 • Opprinnelige symboler: Θ (Store bokstaver), θ (Mellomstore bokstaver)
 • Grunnleggende variasjoner: ϑ, ϴ, ᶿ
 • Matematiske symboler: 𝚯, 𝛉, 𝚹, 𝛝, 𝛩, 𝜃, 𝛳, 𝜗, 𝜣, 𝜽, 𝜭, 𝝑, 𝝝, 𝝷, 𝚹, 𝞋

Anvendelser av Theta-symbolet innen ulike fagområder

Theta-symbolet (θ, Θ) brukes på tvers av flere områder:

 • Matematikk: Mye brukt for å representere vinkler i trigonometri.
 • Fysikk: Brukes til å betegne fasevinkler og andre vinkelmål.
 • Ingeniørvitenskap: Brukes innen mekanikk og elektronikk for å betegne vinkelendring eller fasevinkler.
 • Datafag: Brukes for å representere tidskompleksitet i Big O-notasjon, som for eksempel O(Θ(n)).
 • Økonomi: Representerer en gresk bokstav brukt i Black-Scholes-modellen for å måle verdifallet til opsjoner over tid.

Slik skriver du Theta-symbolet ved hjelp av tastatursnarveier, Alt-koder og LaTeX

 • Windows: Hold nede Alt-tasten og tast inn 233 (for mellomstore bokstaver) eller 920 (for store bokstaver) på det numeriske tastaturet, og slipp Alt-tasten.
 • Mac: Vanligvis brukes en spesiell tegnmeny, eller symbolet kan kopieres fra et annet sted.
 • Linux: Trykk Ctrl + Shift + u, tast deretter inn 03b8 (for mellomstore bokstaver) eller 0398 (for store bokstaver) og trykk Enter.
 • HTML: For mellomstore bokstaver, bruk θ; for store bokstaver, bruk Θ.
 • LaTeX: For mellomstore bokstaver, bruk kommandoen \theta. For store bokstaver, skriv enkelt og greit \Theta.

Symbolbilder

Theta Symbol (Mellomstore bokstaver)Theta Symbol (Store bokstaver)