Lambda Symbol

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
λΛαβπθΣΩ
HTML Betydning
λ λ
λ
U+3BB
Lambda-symbol (små bokstaver)
Den lille lambda-symbolet brukes ofte innen ulike vitenskapelige felt som informatikk, fysikk og matematikk for å representere bølgelengder, egenverdier eller anonyme funksjoner.
Λ Λ
Λ
U+39B
Lambda-symbol (store bokstaver)
Den store lambda brukes sjeldnere, men kan representere mengder, en logisk uttalelse i formelle systemer eller brukes som notasjon i lambdakalkulus.

Hva er lambda-symbolet?

Lambda-symbolet, som er merket som λ (små bokstaver) og Λ (store bokstaver), stammer fra det greske alfabetet der det er den 11. bokstaven. Det har funnet ulike bruksområder i moderne akademiske og vitenskapelige felt. Symbolets historie stammer fra det gamle greske språket og har utviklet seg til å ha flere bruksområder i dag.

Originalen og variasjoner av lambda-symbolet

Som alfa-symbolet har også lambda sin opprinnelige form samt flere variasjoner. Her er disse formene, presentert i ren tekst for enkel kopiering og liming:

 • Opprinnelige symboler: λ, Λ
 • Variasjoner: 𝛌, 𝛬, 𝜆, 𝜦, 𝝀, 𝝠, 𝞴

Bruk av lambda-symbolet innen ulike felt

Lambda-symbolet (λ, Λ) er allsidig og brukes innen flere fagområder:

 • Matematikk: Brukes til å betegne egenverdier i lineær algebra.
 • Fysikk: Representerer bølgelengden til en bølge.
 • Informatikk: Representerer anonyme funksjoner i programmeringsspråk, spesielt innen funksjonell programmering.
 • Ingeniørfag: Brukes ofte for å indikere bølgelengder eller nedbrytningshastigheter.
 • Lingvistikk: Som den 11. bokstaven i det greske alfabetet, brukes det ofte i lingvistiske symboler og fonetiske notasjoner.
 • Kalkulus: Brukes som notasjon i lambdakalkulus, et formelt system innen matematisk logikk og informatikk.

Hvordan skrive lambda-symbolet ved hjelp av tastatursnarveier, Alt-koder og LaTeX

 • Windows: Hold nede Alt-tasten og skriv 955 (for små bokstaver) eller 923 (for store bokstaver) på talltastaturet, og slipp deretter Alt-tasten.
 • Mac: Krever vanligvis bruk av en spesialmeny for tegn eller kopiering fra et annet sted.
 • Linux: Trykk Ctrl + Shift + u, skriv deretter 03bb (for små bokstaver) eller 039b (for store bokstaver) og trykk Enter.
 • HTML: For små bokstaver, bruk λ og for store bokstaver bruk Λ.
 • LaTeX: For små bokstaver, bruk kommandoen \lambda. For store bokstaver, skriv bare \Lambda.

Symbolbilder

Lambda-symbol (små bokstaver)Lambda-symbol (store bokstaver)