Phi Symbol

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
φΦϕΠθλε
HTML Betydning
φ φ
φ
U+3C6
Phi-symbol (små bokstaver)
Den små bokstaven phi-symbolet brukes ofte innen fysikk, matematikk og ingeniørvitenskap for å representere magnetisk fluks, det gylne snittet, blant ulike andre begreper.
Φ Φ
Φ
U+3A6
Phi-symbol (store bokstaver)
Den store bokstaven Phi brukes innenfor kontekster som elektrisk ingeniørvitenskap, hvor den representerer fasevinkelen, og innen matematikk, hvor den ofte betegner en spesiell funksjon.
ϕ ϕ
U+3D5
Variant av Phi-symbol
Brukes om hverandre med Phi i spesifikke kontekster.

Hva er Phi-symbolet og dets bruksområder?

Phi-symbolet er representert som φ (standard små bokstaver), Φ (standard store bokstaver) og ϕ (variant). Det stammer fra det greske alfabetet og har funnet forskjellige bruksområder innenfor vitenskap, akademia og ingeniørvitenskap. Bruken av standardformen φ og varianten ϕ varierer etter felt og kontekst. For eksempel brukes den vanlige φ ofte innen matematikk for å betegne det gylne snittet, mens den varianten ϕ ofte brukes innen fysikk for magnetisk fluks og elektrisk potensial.

Opprinnelig form og variasjoner av Phi-symbolet

Phi-symbolet har en opprinnelig form samt flere variasjoner. Nedenfor er disse formene presentert i ren tekst for enkel kopiering og innliming:

 • Opprinnelige symboler: φ, Φ, ϕ
 • Små fonetiske variasjoner: , , ,
 • Matematiske variasjoner: 𝚽, 𝛗, 𝛟, 𝛷, 𝜑, 𝜙, 𝜱, 𝝋, 𝝓, 𝝫, 𝞅, 𝞍, 𝞥, 𝞿, 𝟇

Bruk av Phi-symbolet innenfor ulike felt

Phi-symbolet (ϕ, Φ) har ulike bruksområder innenfor flere felt:

 • Matematikk: Brukes for å representere det gylne snittet, Eulers totientfunksjon og andre spesielle tall.
 • Fysikk: Representerer magnetisk fluks og fasevinkler. Både ϕ og Φ kan brukes.
 • Ingeniørvitenskap: Vanlig brukt for fasevinkler innenfor elektrisk ingeniørvitenskap og for å representere ulike koeffisienter.
 • Biologi: Representerer reproduksjonsforholdet i befolkningen innenfor epidemiologi.
 • Datafag: Brukes i algoritmer for å representere ulike faktorer og forhold.

Merk: Den små bokstaven phi-symbolet (φ) kan noen ganger forveksles med nulltegnet (∅), spesielt når det skrives for hånd eller i visse skrifttyper. For å unngå forvirring foretrekker noen å bruke varianten av Phi-symbolet (ϕ) eller tydelig merke hva hvert symbol representerer.

Hvordan skrive Phi-symbolet ved hjelp av tastatursnarveier, Alt-koder og LaTeX

 • Windows: Hold nede Alt-tasten og skriv 966 (for små bokstaver) eller 934 (for store bokstaver) på det numeriske tastaturet, og slipp Alt-tasten.
 • Mac: Tilgang via spesialtegnmenyen eller kopier fra andre steder.
 • Linux: Trykk Ctrl + Shift + u, skriv deretter 03D5 (for små bokstaver) eller 03A6 (for store bokstaver) og trykk Enter.
 • HTML: For små bokstaver bruk φ, og for store bokstaver bruk Φ.
 • LaTeX: For små bokstaver, bruk kommandoen \phi. For store bokstaver, skriv bare \Phi.

Symbolbilder

Phi-symbol (små bokstaver)Phi-symbol (store bokstaver)Variant av Phi-symbol