Nulltegn

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
=
HTML Betydning
∅
∅
U+2205
Nulltegn
Nulltegnet, symbolisert som ∅, representerer det matematiske begrepet om den tomme mengden, som er en mengde som ikke inneholder noen elementer.

Hva er nulltegnet?

Nulltegnet, symbolisert som ∅, brukes i mengdelære for å betegne den tomme mengden. En tom mengde inneholder ingen elementer og er en undermengde av enhver mengde.

Symboler som ligner på nulltegnet

Det finnes flere symboler som kan se ut som nulltegnet, men har forskjellige betydninger:

 • Greske bokstaver (Φ, Θ): Disse greske bokstavene kan se ut som nulltegnet, men brukes i ulike matematiske og vitenskapelige sammenhenger. Fai (Φ) brukes i ulike matematiske ligninger, og theta (Θ) brukes ofte i trigonometri og kalkulus.
 • Kirilliske tegn (Ө, Ф): Disse kirilliske tegnene ligner på nulltegnet, men brukes i ulike språklige sammenhenger.
 • ⌀ (Diametersymbol): Diametersymbolet brukes innen ingeniørfag og geometri for å indikere diameteren til sirkler og sylindriske objekter.
 • Ø (O med strek gjennom): Selv om det visuelt ligner, brukes dette symbolet i ulike sammenhenger, inkludert lingvistikk, og bør ikke forveksles med nulltegnet.

Anvendelser og implikasjoner av nulltegnet i ulike fagområder

Nulltegnet (∅) har ulike anvendelser og implikasjoner:

 • Matematikk: Brukes ofte i mengdelære, topologi og andre matematiske sammenhenger.
 • Datafag: Brukes for å representere en tom mengde i algoritmer og datastrukturer.
 • Statistikk: Representerer en mengde uten mulige utfall.
 • Programmering: Brukes for å representere en null- eller tom verdi i programmeringsspråk.
 • Filosofiske implikasjoner: Konseptet om den tomme mengden har ført til filosofiske diskusjoner om "ingenting" og dets plass i matematiske og logiske systemer.

Forskjeller mellom nulltegnet og andre mengdesymboler

I motsetning til unionssymbolet (∪) og skjæringspunktssymbolet (∩), som kombinerer mengder, indikerer nulltegnet (∅) fraværet av elementer. Det er unikt ved at det er en undermengde av enhver mengde, inkludert seg selv.

Slik skriver du nulltegnet ved hjelp av tastatursnarveier, Alt-koder og LaTeX

 • Windows: Hold nede Alt-tasten og skriv inn 8709 på det numeriske tastaturet, og slipp Alt-tasten.
 • Mac: Trykk på Option + 0.
 • Linux: Trykk på Ctrl + Shift + u, skriv deretter inn 2205 og trykk Enter.
 • HTML: Bruk det navngitte tegnet ∅ eller det numeriske tegnet ∅.
 • LaTeX: For å skrive nulltegnet i LaTeX, bruk kommandoen \emptyset.

Symbolbilder

Nulltegn