Union Symbol (Union-tegn)

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
=
HTML Betydning
∪
∪
U+222A
Union Symbol (Union-tegn)
Union-tegnet, representert som ∪, representerer det matematiske begrepet union, som er mengden som inneholder alle forskjellige elementer fra to eller flere mengder.

Hva er Union-tegnet?

Union-tegnet, symbolisert av ∪, brukes i mengdelære for å betegne unionen av to eller flere mengder. En union inneholder alle forskjellige elementer fra alle de aktuelle mengdene.

Anvendelser av Union-tegnet i ulike fagfelt

Union-tegnet (∪) har anvendelser innen flere fagområder:

  • Matematikk: Bredt brukt i mengdelære, algebra og andre matematiske sammenhenger.
  • Datafag: Anvendt i algoritmer og datastrukturer som lenkede lister og matriser.
  • Statistikk: Brukt til å representere sannsynligheten for at en hvilken som helst hendelse oppstår blant flere mulige hendelser.
  • Ingeniørvitenskap: Benyttet innen systemteori og reguleringsteknikk.

Forskjeller mellom Union og Snitt

Mens både Union-tegnet (∪) og Snitt-tegnet (∩) brukes til å kombinere mengder, gjør de det på forskjellige måter. Union representerer kombinasjonen av alle forskjellige elementer fra de involverte mengdene, mens snitt representerer bare elementene som er felles for alle mengdene.

Slik skriver du Union-tegnet ved hjelp av tastatursnarveier, Alt-koder og LaTeX

  • Windows: Hold nede Alt-tasten og skriv 238 på det numeriske tastaturet, og slipp Alt-tasten.
  • Mac: Trykk Option + v.
  • Linux: Trykk Ctrl + Shift + u, skriv deretter 222A og trykk Enter.
  • HTML: Bruk det navngitte tegnet ∪ eller det numeriske tegnet ∪.
  • LaTeX: For å skrive Union-tegnet i LaTeX, bruk kommandoen \cup.

Symbolbilder

Union Symbol (Union-tegn)