Skiltsymbol

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
=
HTML Betydning
∩
∩
U+2229
Skiltsymbol
Skiltsymbolet, representert som ∩, representerer det matematiske begrepet om skjæringsmengde, som er mengden som inneholder alle elementene som er felles for to eller flere mengder.

Hva er skiltsymbolet?

Skiltsymbolet, symbolisert som ∩, brukes i mengdelære for å betegne skjæringsmengden av to eller flere mengder. En skjæringsmengde inneholder alle elementene som er felles for alle de aktuelle mengdene.

Anvendelser av skiltsymbolet i ulike fagområder

Skiltsymbolet (∩) har anvendelser innen flere fagområder:

  • Matematikk: Brukes mye i mengdelære, algebra og andre matematiske sammenhenger.
  • Data Vitenskap: Anvendes i algoritmer og datastrukturer som hash-maps og mengder.
  • Statistikk: Brukes til å representere hendelser som oppstår sammen i sannsynlighetsteori.
  • Ingeniørvitenskap: Brukes i systemteori og reguleringsteknikk.

Tolkningen av skiltsymbolet avhenger i stor grad av konteksten det brukes i, enten i akademiske fagområder eller anvendt vitenskap.

Slik taster du inn skiltsymbolet ved hjelp av tastatursnarveier, Alt-koder og LaTeX

  • Windows: Hold nede Alt-tasten og tast 239 på det numeriske tastaturet, slipp deretter Alt-tasten.
  • Mac: Trykk på Option + w.
  • Linux: Trykk på Ctrl + Shift + u, tast deretter 2229 og trykk Enter.
  • HTML: Bruk det navngitte tegnet ∩ eller det numeriske tegnet ∩.
  • LaTeX: For å skrive inn skiltsymbolet i LaTeX, bruk kommandoen \cap.

Symbolbilder

Skiltsymbol