Integral Symbol (Integrasjonssymbol)

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
Δ
HTML Betydning
∫
∫
U+222B
Integrasjonssymbol
Integrasjonssymbolet, representert som ∫, representerer den matematiske operasjonen integrasjon, som finner arealet under en kurve.
∬
U+222C
Dobbelt Integrasjonssymbol
Representerer prosessen med å integrere en funksjon over to variabler, og representerer ofte volumet under en overflate i tredimensjonal rom.
∭
U+222D
Trippel Integrasjonssymbol
Brukes til å integrere en funksjon over tre variabler, og representerer ofte volumet til en solid i tredimensjonal rom.

Hva er Integrasjonssymbolet?

Integrasjonssymbolet, symbolisert av ∫, brukes i matematikk for å betegne operasjonen integrasjon. Integrasjon er den motsatte prosessen av differensiering og brukes til å finne arealet under en kurve eller akkumuleringen av mengder.

Typer av Integraler

Det finnes ulike typer integraler innen matematikk:

 • Bestemt Integral: Har øvre og nedre grenser og gir en numerisk verdi som representerer arealet mellom funksjonen og x-aksen.
 • Ubestemt Integral: Har ikke fastsatte grenser og gir en funksjonsfamilie som resultat.
 • Linjeintegral: Representerer integrasjonen langs en kurve i et vektorfelt.
 • Overflateintegral: Representerer integrasjonen over en overflate i tredimensjonal rom.
 • Dobbelt Integral (∬): Betegner prosessen med å integrere en funksjon over to variabler. Det brukes ofte til å finne volumet under en overflate i tredimensjonal rom.
 • Trippel Integral (∭): Brukes til å integrere en funksjon over tre variabler, og representerer vanligvis volumet til en solid i tredimensjonal rom.

Anvendelser av Integrasjonssymbolet i Forskjellige Fagområder

Integrasjonssymbolet (∫) og dets varianter (∬ og ∭) har anvendelser i flere disipliner:

 • Matematikk: Brukes i kalkulus for å beregne arealer, volumer og andre egenskaper.
 • Fysikk: Brukes til å løse problemer relatert til bevegelse, energi, bølger og mer.
 • Ingeniørfag: Brukes i ulike ingeniørfag for design, analyse og modellering.

Slik Skriver du Integrasjonssymbolene ved hjelp av Tastatursnarveier, Alt-koder og LaTeX

 • Windows: Hold nede Alt-tasten og skriv inn riktig kode på det numeriske tastaturet, og slipp deretter Alt-tasten. (Den spesifikke Alt-koden kan variere avhengig av skrifttype og programvare.)
 • Mac: Den spesifikke snarveien kan variere. Spesialisert programvare eller innstillinger kan være nødvendig.
 • Linux: Trykk Ctrl + Shift + u, skriv deretter inn den Unicode-heksadesimale koden og trykk Enter.
 • HTML: Bruk den navngitte entiteten som er passende for hvert integrasjonssymbol eller dens numeriske entitet.
 • LaTeX: For enkeltintegral bruker du \int. For dobbeltintegral bruker du \iint. For trippelintegral bruker du \iiint.

Symbolbilder

IntegrasjonssymbolDobbelt IntegrasjonssymbolTrippel Integrasjonssymbol