Omicron-symbol

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
οΟεωπΣΛΘ
HTML Betydning
ο ο
ο
U+3BF
Omicron-symbol (små bokstaver)
Den små bokstaven omicron-symbolet brukes ofte innenfor ulike vitenskapelige felt som fysikk og ingeniørvitenskap for å representere spesifikke størrelser.
Ο Ο
Ο
U+39F
Omicron-symbol (store bokstaver)
Den store bokstaven omicron brukes sjeldnere, men kan forekomme i vitenskapelige notasjoner eller som en identifikator.

Hva er omicron-symbolet?

Omicron-symbolet, som betegnes som ο (små bokstaver) og Ο (store bokstaver), er et bokstav fra det greske alfabetet. Det brukes av og til innenfor ulike vitenskapelige og matematiske sammenhenger for spesifikke formål.

Original og variasjoner av omicron-symbolet

Omicron-symbolet har en original form samt flere variasjoner. Her er disse formene, presentert i ren tekst for enkel kopiering og innliming:

  • Originale symboler: ο, Ο
  • Variasjoner: , , 𝛐, 𝛰, 𝜊, 𝜪, 𝝄, 𝝾, 𝞸

Anvendelser av omicron-symbolet innenfor ulike fagområder

Omicron-symbolet (ο, Ο) er allsidig og har av og til relevans på tvers av flere disipliner:

  • Matematikk: Sjeldent brukt, men kan symbolisere spesifikke konstanter eller variabler. ο er den vanligere formen.
  • Fysikk: Brukes av og til for å betegne visse størrelser eller konstanter.
  • Ingeniørvitenskap: Benyttes for å representere spesifikke forhold eller koeffisienter. ο er generelt sett vanligere.

Slik skriver du omicron-symbolet ved hjelp av tastatursnarveier, Alt-koder og LaTeX

  • Windows: Hold nede Alt-tasten og skriv 959 (for små bokstaver) eller 927 (for store bokstaver) på det numeriske tastaturet, og slipp Alt-tasten.
  • Mac: For både små og store bokstaver er det ofte nødvendig å bruke en spesialmeny for tegn eller kopiere det fra et annet sted.
  • Linux: Trykk Ctrl + Shift + u, skriv deretter 03bf (for små bokstaver) eller 039F (for store bokstaver) og trykk Enter.
  • HTML: For små bokstaver bruk ο og for store bokstaver bruk Ο.
  • LaTeX: For små bokstaver bruk kommandoen \omicron. For store bokstaver skriv rett og slett O.

Symbolbilder

Omicron-symbol (små bokstaver)Omicron-symbol (store bokstaver)