Det vil generere en smart QR-kode som ville åpne App Store eller Android Market etter ulike mobile enhet.