Bare skann qr-kode for å koble til Wi-Fi-nettverk. Den enkleste måten å gi Wi-Fi-informasjon, inkluderer SSID og passord. Ikke sett opp et Wi-Fi-nettverk med skjult SSID, siden android-enheten ikke kan koble riktig via QR-koden.