Den konverterer til spesiell URL, smarttelefon åpner YouTube-appen.