@
Det vil konvertere til spesiell URL, vil smarttelefon åpne Instagram-appen.