@
Det vil konvertere til spesiell URL, smart telefon ville åpne tweets kontoen ved hjelp av twitter app.