Dette er en gratis online QR-kodegenerator.Velg et alternativ for å endre stilen, dra glidebryteren for å justere størrelsen på QR-koden.Hvis du vil inkludere tekst / bilde / ikon i QR-koden, må du velge en høyere feiltoleranse. For eksempel betyr 7% av feiltoleransen at du kan sette et ikon i QR-koden, men ikonet kan ikke oppta mer enn 7% av området. Derfor foreslår vi at du velger 35% feiltoleranse hvis du ønsker å sette et bilde i koden. Jo høyere feiltoleranse, jo flere punkter er det i QR-koden. Et stort antall prikker bremser skanningen av QR-koden slik at det blir en avveining.Når du har opprettet en QR-kode, må du teste den ved hjelp av flere enheter.